info@bentinckfonds.nl

Sfeerimpressie

Foto's van recente activiteiten.
Bekijk alle fotoalbums

Benieuwd wat jij kunt doen?

Bekijk onze activiteiten

Hoe komt het Bentinck Fonds aan haar inkomsten?

Het Bentinck Fonds komt op verschillende manieren aan haar inkomsten. Bij de oprichting van het Bentinck Fonds in 1971 konden wij door de inkomsten van een collecte en door schenkingen onze doelstellingen uitvoeren. Tegenwoordig genereren wij onze inkomsten voornamelijk door schenkingen, sponsoring en legaten.

U kunt meehelpen om de doelstelling van het Bentinck Fonds waar te maken.

Staat u achter de doelstelling van het Bentinck Fonds en wilt u bijdragen aan de ondersteuning van sportstimulering voor de mindervalide mensen uit Soest?

  • Sponsoring – U kunt ervoor kiezen om een activiteit of evenement te sponsoren  Wij willen graag een ondersteunende en bemiddelende rol spelen tussen de organisator  (bijvoorbeeld een sportvereniging) van een sportevenement voor mindervaliden en u als sponsor. U ondersteunt het Bentinck Fonds dan weliswaar niet direct, maar onze doelstelling wordt hiermee wel onderschreven en ondersteund.
     
  • Word supporter! – U kunt eenmalig of periodiek een donatie doen aan het Bentinck Fonds en u bent supporter van het Bentinck Fonds.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via ons e-mailadres:
info@bentinckfonds.nl

 

ANBI-instelling.
Het Bentinck Fonds is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Voor verdere informatie en voorwaarden over schenkingen aan ANBI’s verwijzen wij u naar www.ANBI.nl of naar het bestuur van het Bentinck Fonds.