• Bentinck beweegt mensen
  • Bewegen brengt vriendschap
  • Iedereen mag sporten
  • Samen sporten (in Soest) stimuleert
  • Uw steun zorgt voor beweging
Steun ons!

Menu

Support ons!

Voor onze inkomsten zijn wij grotendeels afhankelijk van giften, sponsoring en legaten. Wilt u meedoen en meehelpen met het Bentinck Fonds? Gemiddeld kost het € 100,00  om één persoon één jaar te laten sporten. Help ons dit mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen!

Wij hebben verschillende mogelijkheden:

Vriend van het Bentinck Fonds

Schenken en doneren

Legaten

Bedrijven

Let op: indien u toezegt minimaal vijf jaar jaarlijks te schenken is uw gift fiscaal verrekenbaar.
Het Bentinck Fonds heeft de ANBI-status. Met een schenking die u doet over een periode van vijf jaar, in gelijke delen, maakt u optimaal gebruik van fiscale mogelijkheden. Het bedrag dat u schenkt is zonder plafond aftrekbaar. Hiervoor volstaat het invullen van het formulier “Overeenkomst periodieke gift in geld”. U kunt dit formulier downloaden op de site van de belastingdienst. De overeenkomst bestaat uit twee formulieren. U dient beide in te vullen, te ondertekenen en aan ons secretariaat te sturen (Clauslaan 15 3761 CX Soest). Het exemplaar voor de schenker ontvangt u vervolgens door ons ondertekend retour.

Bentinck Fonds

Clauslaan 15
3761 CX Soest
Nederland

035 - 603 00 92
info@bentinckfonds.nl

Sport is voor iedereen

Lovenswaardige initiatieven van instellingen, verenigingen, bedrijven en particulieren zorgen ervoor dat mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen om te sporten. Iedereen mag genieten van actieve sportbeoefening. Het Bentinck Fonds ondersteunt dat van harte.

Neem contact op

Heeft u vragen? Bel ons of stuur een bericht via het contactformulier.


Contactformulier